طعم و عطر ماگنولیا

طعم و عطر ماگنولیا

ویدئوها


چاشنی های آلس پایس

عطر و طعم ماگنولیا

محصولات / خدمات


رنگ زرد کلاسیک - خوراکی، طبیعی، مایع
رنگ زرد کلاسیک

مدل : خوراکی، طبیعی، مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10894

اسانس توت فرنگی - طبیعی، مایع
اسانس توت فرنگی

مدل : طبیعی، مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10896

اسانس دود - طبیعی، مایع
اسانس دود

مدل : طبیعی، مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10896

اسانس روغن حیوانی - طبیعی، مایع
اسانس روغن حیوانی

مدل : طبیعی، مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10896

اسانس کره - طبیعی، مایع
اسانس کره

مدل : طبیعی، مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10896

اسانس پرتقال - طبیعی، مایع
اسانس پرتقال

مدل : طبیعی، مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10896

اسانس زعفران - طبیعی و مایع
اسانس زعفران

مدل : طبیعی و مایع

بسته بندی : کارتن (12 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/10896

چاشنی جوجه کباب شاندیزی آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب شاندیزی آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی جوجه کباب جنگلی آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب جنگلی آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت: 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی ماهی گیلکی آلس پایس -
چاشنی ماهی گیلکی آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی جوجه کباب دزفولی آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب دزفولی آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی ماهی  بندری آلس پایس -
چاشنی ماهی بندری آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی جوجه کباب بلوچی آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب بلوچی آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

پک چهار مزه چاشنی جوجه کباب آلس پایس -
پک چهار مزه چاشنی جوجه کباب آلس پایس

بسته بندی : کارتن (24 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی جوجه کباب عشایری آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب عشایری آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی جوجه کباب بندری آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب بندری آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس -
چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس

بسته بندی : کارتن (48 عددی)

استاندارد : پروانه ساخت 13/12238

قدرت تولید : 30 تن/روز

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر محسن برکتین
پست الکترونیک :
تلفن: +988642344914
نمابر :+982189789224
آدرس: ساوه , شهر صنعتی کاوه , خیابان 19 , پلاک 39
کد پستی: 3914353488
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +982144276133
نمابر :+982143857832
آدرس: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، کوچه طالقانی، ساختمان گلشن، طبقه 3، واحد 13
کد پستی: 1461653361

ارسال پیامScroll